Ioniseret vand og sygdomme

Ioniseret vand og forskellige sygdomme. www.sundt-vand.com

 

Syre/base balancen i den menneskelige krop har, gennem tiden, fået større og større opmærksomhed fra mange, både holistiske behandlere, læger og forskere. B.la. livsstilssygdomme, som i de seneste årtier er eksploderet, sættes nu i forbindelse med netop dette forhold i kroppen, samt det ioniserede vand.
Alle synes at være enige om at rygning, forurening og visse fødevarer virker syredannende. Vores moderne samfund har endda anerkendt, at stress ophober syre, som kan frembringe mavesår.

Der er forskere rundt om i verden som er dykket endnu dybere ned i betydningen af en basisk livsstil og ioniseret vands betydning for sygdomsforebyggelse og bekæmpelse. Dette har afstedkommet nogle meget interessante opdagelser.
Kræft:
Så tidligt som i 1931 fik den tyske forsker og læge, Otto H. Warburg Nobelprisen for sin banebrydende forskning i netop kroppens syre/base ballance. Warburg påviste at kræftceller kan leve uden ilt men at raske, normale celler har en absolut forudsætning for ilt og kan ikke leve uden.
Warburg fandt, at den egentlige årsag til kræft er iltmangel, som skaber en sur tilstand i kroppen og dermed er en god grobund for kræftceller. Han påviste derefter at kræftceller ikke kan overleve i et basisk miljø.

Andre forskere har fulgt op på Warburgs forskning og bragt den videre. Blandt andet virker ioniseret vand undertrykkende på kræftcellernes udvikling fra det indledende stadie i form af eksempelvis mutation af skadet DNA, til andet stadie, som er egentlig cellevækst.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19003049

En kræftramt som er i strålebehandling bør indtage ioniseret vand dagligt under og efter behandlingen for at øge sin livskvalitet. Det ioniserede vand reducerer den biologiske reaktion på strålingsinduceret oxidativt stress uden at kompromittere stråleeffekten på tumor.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22146004

Forskning viser at ioniseret vand har en hæmmende effekt på angiogenese (dannelse af blodkar) og tumorvækst - i forbindelse med tumorvækst er det en forudsætning, at der etableres en tilstrækkelig blodforsyning.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18175936

Dyreforsøg med mus viser at hydrogen (H2) har et potentiale til at forbedre livskvaliteten for patienter under kemoterapi ved effektivt at afbøde bivirkninger af cisplatin (cellegift, kemoterapeutisk lægemiddel).
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19148645

I denne undersøgelser viser ioniseret vand at det har kraftige antitumoreffekter.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21042740

Neurologiske lidelser
Også på andre områder har forskere undersøgt ioniseret vand og effekten på forskellige neurologiske sygdomme. Undersøgelsen antyder, at ioniseret vand kan medvirke til forebyggelse og lindring af lidelser fremkaldt af oxidativt stress som f.eks. Alzheimers og Parkinson
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3285010/

Undersøgelsen viser, at indtagelsen af ioniseret vand har en positiv indvirkning på den oxidativt stress, der ligger bag udviklingen af parkinson.
molecularhydrogenstudies.com/molecular-hydrogen-therapy-in-parkinsons-disease-a-pilot-study/

Forskere har i 2016 påbegyndt en større undersøgelse om effekten af ioniseret vand ved Parkinsons. Linket herunder vil blive opdateret, når resultaterne offentliggøres.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27176725

Forskere har lavet en oversigt over molekylært hydrogen (H2) i forhold til neurologiske virkninger og terapeutisk potentiale for bipolar lidelse og skizofreni.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3680337/

Denne undersøgelse viser at hydrogenvand (ioniseret vand) kan være effektivt i behandlingen af Multiple Sklerose, fordi hydrogenvand har vist sig at kunne forbedre den neurologiske funktion.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27138092

Diabetes
I forsøg med mus som har type 1 diabetes er det påvist at ioniseret vand har en positiv effekt, som betyder at ioniseret vand kan være en mulig behandlingsmetode for type 1 diabetikere.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17268057

Denne undersøgelse viser, at høje koncentrationer af molekylær hydrogen (H2) i vandet (ioniseret vand) har en anti-diabeteseffekt.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3284969/

Syre/base balancen
Denne undersøgelse om vores moderne kost og dens syrebelastning af kroppen konkluderer at en basisk udligning heraf kan føre til en mere effektiv udskillelse af toksiner i kroppen.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17658124

 

Leddegigt
En pilotundersøgelse af effekten af hydrogenvand (ioniseret vand) til mennesker med leddegigt, viser signifikant forbedring af symptomerne.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23031079

Muskeltræthed
Endnu en pilot undersøgelse af af hydrogenvands (ioniseret vand) effekt på muskeltræthed hos elitesportsudøvere, viser at hydrogenvand kan være egnet til hydrering af sportsfolk.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22520831

 

Forskning vedr. sport, metabolisme, hydrering og syre/base balancen.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30452459

Helbreds effekt af basisk vand og kost samt Earthing
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27089527

Hydrogen ( som basisk ioniseret vand indeholder ekstra meget af )
Som behandling overfor forskellige sygdomme. Hydrogenberiget vand, se især afsnit 7
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21736547

Andre lidelser
Indtag af ioniseret vand gennem sonde har i denne undersøgelse vist sig at reducere sårstørrelse og heling hos svært syge ældre patienter med tryksår.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24020833

Ioniseret vand, der indeholder mere end 3,5 mg opløst molekylær hydrogen (H2) kan forbedre den vaskulære endotelfunktion.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4207582/

Denne artikel taler for, at ioniseret vand primært påvirker resistente mikro flora i tarmen – altså de mikro flora der gør os syge.
www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/15617863/

Rapport om den nyeste udvikling inden for molekylært hydrogen (H2) til medicinsk behandling – både til forebyggelse og terapeutisk anvendelse.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3257754/

Kontakt:    Tlf.: +45 26 28 67 67    E-mail: info@sundt-vand.com